TOPIX TECHNOLOGY

TeamViewer: Maksud, Kelebihan dan Fungsi

TeamViewer merupakan satu aplikasi yang cukup terkenal kerana berfungsi dalam mengdalikan perkara dari jarak jauh. Biasanya aplikasi ini banyak digunakan oleh golongan usahawan yang memiliki cawangan atau sebagai penghubung antara cabang kerana memang sifatnya yang tidak terbatas.

Oleh sebab itu , perkara ini tidak terlalu asing bagi yang bergelar software developer kerana mereka yang sudah cukup lali dengan TeamViewer ini. Meskipun sudah banyak bermunculan software – software baru dengan fungsi yang tidak jauh berbeza namun keberadaannya masih belum tergantikan.

KELEBIHAN

Dengan menggunakan software Teamviewer ini masing – masing penggunanya dapat saling terhubung dengan lebih mudah dan semakin meningkatkan kerjasama diantara mereka. Hanya memerlukan sambungan internet serta ID dari pengguna Teamviewer maka sambungan dapat dilakukan.

FUNGSI TeamViewer

1. Sebagai alat kawalan jarak jauh

Membolehkankan pengguna komputer mengawal atau mengakses komputer lain dan tentunya pengguna yang aktif. Mereka dapat menghulurkan bantuan kepada pihak lain namun hanya dari jarak jauh sahaja. Dengan Teamviewer, masalah ini dapat lebih cepat diatasi tanpa harus melakukan perjalanan ke komputer yang bermasalah.

NAMUN, ada syarat utama yang perlu dipenuhi iaitu ID dan password dari komputer yang dituju harus diketahui oleh pihak yang akan melakukan kawalan jarak jauh. Anda boleh memaklumkan kepada mereka menggunakan handphone atau peranti lain agar proses pemberitahuan jarak jauh dapat segera dilakukan. ID dan password ini akan berubah setiap kali komputer anda mengaktifkan Teamviewer. Oleh itu, setiap kali ada masalah, pengguna TeamViewer perlu melakukan review

Remote control (Sumber: Technical Notes Of Ehi Kioya)
2. Media transfer file

Caranya hampir sama dengan penggunaan remote control iaitu anda harus mengetahui ID dan password dari komputer yang hendak dituju sehingga dapat membuat sambungan. Setelah sambungan sudah dilakukan maka transfer file dengan format apapun dapat dilakukan.

Caranya sangat mudah hanya drag dan drop saja, lokasi atau destinasi file dapat dihantar. Fungsi ini biasanya diperlukan juga untuk menyokong fungsi remote control yang sebelumnya, karena bisa saja pihak remote memerlukan file di komputer yang dituju terlebih dahulu.

File transferring (Sumber: Into Windows)
3. Meeting

Fungsi terakhir dari Teamviewer adalah sebagai media meeting atau pertemuan yang boleh melibatkan ramai orang. Meeting merupakan suatu kegiatan rutin yang biasanya dilakukan oleh pihak karyawan bersama pengurusan untuk membincangkan permasalahan serta penyelesaiannya. tetapi kadang kala kerana kesibukan dalam suatu pekerjaan, meeting menjadi sukar untuk dilaksanakan.

Namun dengan Teamviewer meeting tetap dapat dilakukan tanpa harus meninggalkan komputer masing – masing. Terdapat fungsi untuk mengundang kurang lebih 20 client atau pengguna Teamviewer lain. Caranya pun hampir sama, anda sebagai pihak server hanya perlu membahagikan ID pertemuan ke semua anggotanya dan sambungan untuk meeting dijalankan dengan segera dan lancar!

Meeting (Credit: FreePowerPointTemplate.com)

Ingin belajar lebih banyak tips tentang laptop dan PC? Masukkan nama dan email anda dibawah.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Perlukan Bantuan?